Hitta Flyttfirma

Vad bör ingå i ditt flyttkontrakt?

När du anlitar ett flyttföretag är det avgörande att du har ett tydligt och välstrukturerat kontrakt för bohagsflytten. Ett flyttkontrakt skyddar både dig och flyttföretaget och ser till att det inte finns några otydligheter. Men vad bör egentligen ingå i ett flyttkontrakt? Här följer en översikt om hur man gör.

Parternas information

I kontraktet bör det tydligt anges vilka parter som ingår avtalet, lika viktigt som spel på casino online. Det innebär att både ditt namn och kontaktinformation samt flyttföretagets fullständiga företagsnamn, adress och kontaktinformation bör finnas med.

Beskrivning av tjänsterna

Det är viktigt att kontraktet innehåller en detaljerad beskrivning av de tjänster flyttföretaget ska utföra. Det kan vara allt från packning och transport till montering av möbler på det nya stället.

Pris och betalningsvillkor

En tydlig redogörelse för kostnaderna och hur de beräknas är ett måste i kontraktet efter att man läst recensioner online. Detta bör inkludera timpriser, eventuella tilläggstjänster och hur dessa prissätts. Dessutom bör kontraktet specificera vilka betalningsvillkor som gäller, till exempel när och hur betalningen ska ske.

Försäkring och ansvar

Det bör finnas en sektion som beskriver vilken typ av försäkring och ansvar flyttföretaget har. Detta innefattar hur skador på dina tillhörigheter hanteras och vilket ansvar företaget har om något skulle hända under flytten.

Tidsram och schema

Att ha ett specificerat schema för flytten är avgörande. Kontraktet bör inkludera datum och tid för när flytten ska påbörjas och när den förväntas vara klar. Eventuella avvikelser och hur de hanteras bör också anges.

Eventuell deposition

Om flyttföretaget kräver en deposition innan flytten, bör detta tydligt anges i kontraktet. Det bör inkludera hur mycket depositionen är och under vilka omständigheter den är återbetalningsbar.

 

Categories:
Hitta Flyttfirma
You Might Also Like