Hitta WebbyråPrispressarna i StockholmTalkurbex

Hur ska en webbyrå ta betalt?

Om du behöver hjälp med att utveckla företagets webbsida eller på annat sätt förbättra närvaron på nätet kan det vara klokt att anlita en webbyrå. Innan du gör det kan det dock vara klokt att fundera på hur en digital byrå tjänar pengar och om deras framgång går i linje med din framgång? Delar ni risk av avkastning på något sätt eller hur vet du att byrån jobbar för din framgång?

Timbetalt

Ett av de vanligaste sätten att avlöna en frilansare inom webbutveckling, digital marknadsföring eller liknande är att betala per arbetad timme. Det finns givetvis även byråer som arbetar på det här sättet men det är ofta här som den etablerade byrån med ett erfaret team skiljer sig från enstaka företagare. Anlitar du en frilansare för en uppgift kan timdebitering kännas rimligt.

Byråns mål

Om du däremot anlitar en webbyrå för ett omfattande projekt kommer den här modellen inte tydliggöra vilket resultat som är viktigt. Det kommer heller inte motivera byrån att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

Projektarvode

En vanlig ersättningsmodell för en webbyrå är att ta betalt som ett projektarvode. Det betyder att ni gemensamt sätter upp ett projekt, vad som ska göras, varför och hur ni ska nå dit. Utifrån den planen offererar byrån ett fast pris, antingen som ett engångsarvode eller som en löpande månadsavgift under en viss period.

Risker

På det här sättet är det viktigt för byrån att lösa dina problem snabbt och effektivt för att få en lönsamhet i projektet. Risken är förstås att teamet slarvar och förenklar saker som behöver eftertanke och omsorg för att ledningen kräver högt tempo och lönsamhet.

Prestationsbaserat arvode

En del byråer erbjuder någon form av prestationsbaserat arvode på sina uppdrag. Det innebär att när du som kund tjänar pengar eller minskar kostnader hos en webbyrå stockholm kommer byrån också att tjäna pengar. Om du som kund inte tjänar pengar kommer byrån inte heller att göra det. I vissa fall är det här helt rätt modell, framför allt om uppdraget innefattar något som ska skapa intäkter och är lätt att mäta.

Risker med prestationsbetalt

I vissa fall kan den här modellen slå helt fel. Om du får hjälp av en webbyrå med något som är grundläggande och viktigt för ditt företag men som inte är mätbart på kort sikt kan ersättningsnivåerna bli fel. Risken är också att kortsiktiga resultat genereras och att arvodet blir oskäligt högt. När sen lönsamheten går ner på längre sikt kan det sluta som en förlustaffär istället för en win-win.

Sammanfattningsvis

Beroende på vad ni ska genomföra för digital satsning, om den är mätbar, skalbar, genererar intäkter, minskar kostnader eller bara är en legal hygienfaktor, kommer den optimala betalmodellen att variera. Kom ihåg att oavsett hur din webbyrå får betalt är det viktigaste att ni vet vad som ska göras, av vem och när samt att ni har förtroende för varande under resans gång.

Fråga gärna din byrå hur de tar betalt, varför och om ni kan variera modellerna beroende på uppdragets karaktär.

Categories:
Hitta Webbyrå Prispressarna i Stockholm Talkurbex
You Might Also Like